12 nov. 2013

SOSTIBILIDADE SUSTENTABLE

FORO COORDINADO POR IVÁN NOVOA ALONSO
PERMACULTURA EIRAS DO MINHO


-Aprendendo a deseñar lugares sostibles
-Ética e metodoloxía
-Deseño libre en acción
-Busca e aproveitamento dos recursos naturais, humanos, técnicos, económicos...
-Fomentar a participación colectiva dende o local ata o global

CASA DA XUVENTUDE DE CHANTADA
XOVES 14 DE NOVEMBRO DE 2013 A PARTIR DAS 18:00H
PARTICIPA...

www.redpermacultura.org


A Permacultura propón un proceso consciente de deseño ecolóxico da nosa vida e comunidade, e entende os sistemas como un conxunto de interaccións entre os elementos. A práctica da permacultura implica un cambio de actitude frente á vida, priorizando a cooperación e a identificación co resto das formas da natureza.
A ética da Pemacultura céntrase en tres pilares básicos:
 • Coidado da Terra: Responsabilizarnos do mantemento da vida no planeta.
 • Coidado das Persoas: Sendo solidarios e tolerantes cos demais.
 • Repartir os recursos do planeta equitativamente e limitar o consumo: Reducindo a pegada ecolóxica de cada persona..
A Permacultura implica interconectar todos os elementos dun sistema, de forma que todos poidan beneficiarse e axudarse recíprocamente.

Os principios de deseño da Permacultura poden resumirse como:
 • Observar e traballar coa natureza: deseñar para reflexar e traballar cos procesos naturais.
 • Promocionar a diversidade: deseñar para manter e aumentar a diversidade.
 • Desenrolar a sucesión: planificar cambios ao longo do tempo.
 • Minimizar os riscos: distribuir os riscos a través da diversidade e realizando pequenos cambios con moita precaución.
 • Multiplicar as función: maximizar o valor de uso.
 • Crear relación beneficiosas: construir redes a través da cooperación.
 • Empregar eficazmente os recursos locais: minimizar e empregar sabiamente os aportes da zona.
 • Emprego de sistemas de avaliación: creando sistemas para o seguimento e a corrección de erros.
 • Facer circular os recursos: maximizar a reciclaxe, minimizar os residuos e a contaminación, xestinando os recursos renovables.

Algunhos dos principios de actitude mais empregados son:
 • O problema é a solución. Todo problema contén en si mesmo a súa solución.
 • Traballar a favor da natureza e non na súa contra.
 • Todo ten un efecto. Todo está conectado con todo e un pequeno cambio nun punto sempre ten un efecto nalgún outro punto.
 • A base de todos os sistemas vivos e de supervivencia futura é a cooperación e non a competencia.
A permacultura pódese aplicar a todos os ámbitos da experiencia humana: dende a horta familiar aos asentamentos urbanos mais poboados, dende granxas ata rexións enteiras.

ÉTICA E DESEÑO DA PERMACULTURA
 1. OBSERVAR E INTERACTUAR
 2. CAPTAR E ALMACENAR ENERXÍA
 3. OBTER UN RENDEMENTO
 4. APLICAR AUTOREGULACIÓN E ACEPTAR RETROALIMENTACIÓN
 5. EMPREGAR E VALORIZAR OS SERVIZOS E RECURSOS HUMANOS
 6. NON PRODUCIR DESPERDICIOS
 7. DESEÑAR DENDE O XERAL AO PEQUENO
 8. INTEGRAR MAIS QUE SEGREGAR
 9. BUSCAR SOLUCIÓNS LENTAS E PEQUENAS
 10. FOMENTAR E APRECIAR A DIVERSIDADE
 11. VALORIZAR O MARXINAL
 12. RESPOSDER CREATIVAMENTE AO CAMBIO
 13. COIDAR DA TERRA, COIDAR DA XENTE E COMPARTIR EN IGUALDADE
PERMACULTURA EIRAS DO MINHO

IVÁN NÓVOA ALONSO 648-088753
eirasdominho.blogspot.com.es
permaculturaeirasdominho.blogspot.com.es
http://www.permaculturaintegral.org/
Permacultura Eiras do Miño / Faceook
Permacultura Eiras do Miño . Google +
http://fuentedepermacultura.org/